Variabilní symbol (uvádějte při platbě): [$lt_variabilniSymbol]
Konst.symbol: 308 Strana č. 1
Předpis platby (není daňový doklad) [$lt_cisloDokladu]
Dodavatel:
C.O.S.- CREW MANAGEMENT s.r.o.

Říčanská 1984/5
10100 Praha 10 Vinohrady
Česká republika
IČ:   63666219 DIČ: CZ63666219
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C,vl. 37333 ze dne 10.05.1995 u Krajský obchodní soud v Praze.
Doprava: Bank transfer
Úhrada: Bank transfer
Banka: CSOB CZK
Platba v CZK:   
Č.ú.: 200182603/0300
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 0018 2603
Platba v EUR:
Č.ú.: 199095480/0300
IBAN: CZ98 0300 0000 0001 9909 5480
SWIFT: CEKOCZPP
Odběratel: Zákaznické číslo:
[$lt_jmeno]
[$lt_adresa]
IČ: [$lt_fakturacni_ic] DIČ: [$lt_fakturacni_dic]
Datum vystavení dokladu: [$lt_datumvystaveni] Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění: [$lt_datumZdanitelnehoPlneni] [$lt_datumSplatnosti]
Místo plnění: CZ
Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za jedn. v [$mena] bez Cena celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Cena celkem s DPH
[$lt_polozky]Částky v [$mena]
Bez DPH DPH CELKEM
základní sazba 21 % [$lt_zakladniSazba_bezDph] [$lt_zakladniSazba_dph] [$lt_zakladniSazba_soucet]
Celkem [$lt_celkem_bezDph] [$lt_celkem_dph] [$lt_celkem_soucet]
Zaokrouhlení
Na zálohách zaplaceno
0,00
0,00
Částka k úhradě [$lt_celkem]

Vystavil(a): Rostislav Havlícek ing.
Převzal(a), dne:
Telefon: +420 270004633
Mobilní telefon:
Fax: E-mail:
WWW: www.crewmanagement.cz
C.O.S. Crew Managment, s. r. o.
Říčanská 1984/5
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 63666219  DIČ: CZ63666219
Č.Ú. (CZK): 200182603/0300
IBAN (CZK): CZ74 0300 0000 0002 0018 2603
Č.Ú. (EUR): 199095480/0300
IBAN (EUR): CZ98 0300 0000 0001 9909 5480
SWIFT:  CEKOCZPP