STCW Kurzy

Vedení lidí v krizových situacích pro posádky osobních lodí jiných než Ro-Ro. STCW kapitola A-V/2

O Kurzu: 

Kurz je určen pro personál určený k poskytování pomoci cestujícím v případě nouze.

Cílová skupina: 

Posádky osobních lodí.

Obsah kurzu zahrnuje:

Základní bezpečnostní principy.

Schopnost pomáhat cestujícím na cestě schromažd’ovací a nalod’ovací stanoviště.

Postupy při schromažd’ování osob.

Řízení cestujících a dalších osob během nouzové situace.

Navázání a udržovaní efektivní komunikace.

Místo konání kurzu:

Tento kurz je uspořádán C.O.S Crew Management s.r.o. V Seafarers Training Center, Palachova 29, Poděbrady.

OSVĚDČENÍ

Po úspěšném absolvování kurzu, Ministerstvo dopravy České republiky vydává Průkaz Způsobilosti do 7-10 pracovních dnů po skončení kurzu. Originály osvědčení mohou být obdržené v námořním oddělení Ministerstva dopravy.

Student musí přinést administrátoru kurzu fotografii o velikosti potřebné k pasu a jeden kolek za 200 Kč.

Pro další informace obraťte se na správce kurzu: Adéla Bravkova, telefon + 420 724 507 987, e-mail: info@stcw.cz

 

Form of Certificate of Proficiency Stáhnout PDF
C.O.S. Crew Managment, s. r. o.
Říčanská 1984/5
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 63666219  DIČ: CZ63666219
Č.Ú. (CZK): 200182603/0300
IBAN (CZK): CZ74 0300 0000 0002 0018 2603
Č.Ú. (EUR): 199095480/0300
IBAN (EUR): CZ98 0300 0000 0001 9909 5480
SWIFT:  CEKOCZPP