Plánování kurzů
3. 8. 2020 9:00:00 - 9. 8. 2020 17:00:00

Základní bezpečnost

10300,- Kč Zpět
M1 - Základní první pomoc. STCW kapitola A-VI/1-3 (2000 Kč) Tento kurz je uspořádán C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o. v SEAFARERS TRAINING CENTER, Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady. Tento kurz zahrnuje praxi. SOOB- Společenská odpovědnost a osobní bezpečnost. STCW kapitola A-VI/1-4 (1600Kč) Tento kurz je uspořádán C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o. v SEAFARERS TRAINING CENTER, Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady. ITZ - Individuální záchranné techniky. STCW kapitola A-VI/1-1 (2000Kč) Tento kurz je uspořádán C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o. v SEAFARERS TRAINING CENTER, Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady. Zahrnuje praxi. Praxe: Plavecký stadion SK Slavia Praha (S sebou na kurz přineste potvrzení od obvodního lékaře, že jste ze zdravotního hlediska způsobilí praxi absolvovat - platí i pro kurz P1) P1 - Zakladní protipožární kurz. STCW kapitola A-VI/1-2 (4700Kč) Tento kurz je uspořádán C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o. v SEAFARERS TRAINING CENTER, Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady. Tento kurz zahrnuje praxi. Praxe: Hlavní báňská záchranná stanice, Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 - Motol. (S sebou na kurz přineste potvrzení od obvodního lékaře, že jste ze zdravotního hlediska způsobilí praxi absolvovat - platí i pro kurz ITZ)

Obsah kurzu

 • Adekvátní reakce v případech ohrožení zdraví
 • Lékařská assitence nebo rada dle VHF
 • CPR resuscitace a trénink na figuríně
 • Léčba šokem
 • Dušení
 • Infarkt
 • Rány na hlavě
 • Seznámení se s nouzovými postupy
 • Bezpečná práce na palubě
 • Porozumění a výkon "Trvalých příkazů"
 • Ctít pravidla týkající se námořního znečištění
 • Důležitost komunikace na palubě
 • Užitečné bezpečnostní cvičení
 • Kontrola a používání bezpečnostního vybavení
 • Povědomí o užívání alkoholu a drog na palubě
 • Porozumění důležitosti lidských vztahů
 • prevence
 • Bezpečnostní vybavení na palubě
 • Správné používání různých druhů záchraných vest
 • Záchranný raft v akci a nácvic opuštění lodi
 • Studenný šok a podchlazení
 • Možnosti utopení v záchrané vestě
 • Práce se záchranými prostředky
 • Teoretické znalosti o vzniku požáru a jeho šíření
 • Hořlavé materiály
 • Techniky hašení
 • Nebezpečí dle druhů požáru
 • Hasící prostředky a jejich použití
 • Ochranné obleky a vhodné použití
 • Dýchací masky, jak fungují, používání
 • Kontrola před použitím
 • Používání a praktické ukázky
C.O.S. Crew Managment, s. r. o.
Říčanská 1984/5
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 63666219  DIČ: CZ63666219
Č.Ú. (CZK): 200182603/0300
IBAN (CZK): CZ74 0300 0000 0002 0018 2603
Č.Ú. (EUR): 199095480/0300
IBAN (EUR): CZ98 0300 0000 0001 9909 5480
SWIFT:  CEKOCZPP